Miễn Phí Tư Vấn Ung Thư Di Truyền Và Các Bệnh Liên Quan

256191-P4EJTL-134

Khi bản thân hay người nhà mắc bệnh, nhất là bệnh ung thư hay các bệnh di truyền thì việc trang bị đầy đủ thông tin về bệnh là rất cần thiết. Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, Trung tâm Chekco Genomics đã liên kết với Câu lạc bộ (CLB) Bệnh nhi mắc […]