de dang tiep can

de dang tiep can

Dễ dàng tiếp cận

Không còn phải tốn thời gian, tiền bạc và công sức để có thể thực hiện các xét nghiệm gen di truyền tại Việt Nam. Chekco Genomics liên kết với các nhà cung cấp xét nghiệm từ nước ngoài để bệnh nhân và bác sĩ có thể tìm đến và thực hiện xét nghiệm gen di truyền một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.

Nhà cung cấp xét nghiệm từ nước ngoài

Các đối tác xét nghiệm từ các nước phát triển, đảm bảo tính xác thực và uy tín của xét nghiệm.

Phòng thí nghiệm đối tác tiên tiến ở Việt Nam

Mẫu thử được phân tích tại các phòng thí nghiệm đối tác chuyên nghiệp và đã qua kiểm định ở Việt Nam.

de dang tiep can