FAQs – Những kiến thức cơ bản về di truyền

genetics-156404_1280

Gen là gì? Gen là một phần nhỏ của vật chất di truyền được gọi là DNA chứa đựng các thông tin kiểm soát một số hình thái bên ngoài của một người hoặc một quá trình trong cơ thể. Các gen đi thành từng cặp. Nhiễm sắc thể là gì? Nhiễm sắc thể là […]