Bác sỹ di truyền Chek

About Bác sỹ di truyền Chek

https://chekco.com/

Bác sỹ di truyền chek là đại diện cho các chuyên gia y khoa và bác sỹ di truyền đối tác của Chekco tại Việt Nam và các phòng lab tại Mỹ và Châu Âu. Các thông tin y học được đăng tải trên trang này đều dựa trên kiến thức chuyên môn được tham vấn qua hội đồng y khoa của bác sỹ di truyền chek. Thông tin đăng tải với mục đích cung cấp cái nhìn rõ hơn về di truyền trong sinh sản, tim mạch và ung thư. Trong lĩnh vực sinh sản, các bài viết làm rõ các kiến thức và xét nghiệm cần thiết trong giai đoạn chuẩn bị có con, trước sinh, quá trình mang thai và sơ sinh.

Posts by Chek Bác sỹ phụ sản: